Celem szkolenia z prawa administracyjnego jest przedstawienie najistotniejszych – z punktu

2021-01-12

Szkolenia prowadzimy także poza terenem działania Kancelarii. Znajomość kodeksu prawa administracyjnego to nie tylko ogólne zapoznanie się z ustawą, ale także poznanie wielu dodatkowych przepisów jak również umiejętność ich odpowiedniej interpretacji. Warunkiem dokonania systematyzacji działów prawa jest wybór i stosowanie określonych kryteriów. Celem szkolenia z prawa administracyjnego https://szkolenia-eureka.pl/szkolenia-zamkniete/szkolenia-dla-administracji/ jest przedstawienie najistotniejszych – z punktu widzenia radcy prawnego – zagadnień związanych z przeprowadzaniem mediacji w postępowaniu administracyjnym.