Chloryn sodu, nazwa Stocka: chloran(III) sodu, NaClO2 – nieorganiczny związek

2021-01-23

Dwutlenek chloru wytwarzany z chlorynu sodu jest dopuszczony częściowo do dezynfekcji wody stosowanej do mycia owoców, warzyw oraz drobiu[27]. Roztwór chlorynu sodu sprzedawany jest pod nazwą MMS (ang. Tą metodą otrzymuje się produkt techniczny, w którym zawartość chlorynu sodu wynosi. Spożycie chlorynu sodu prowadzi do zatrucia, które może skutkować. Chloryn sodu, nazwa Stocka: chloran(III) sodu, NaClO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorynów, sól sodowa kwasu chlorawego. Chloryn sodu nie jest klasyfikowany jako substancja rakotwórcza (grupa 3 według IARC)[4].