Proszki urządzenia gaśnicze gazowe - są to odpowiednio spreparowane substancje chemiczne

2020-11-18

Najczęściej spotyka się gaśnice typu ABC, w których znajdują się środki gaśnicze odpowiednie do gaszenia materiałów stałych, pochodzenia organicznego (typ A). Urządzenia transportowe takie jak taśmy transporterów, taśmy montażowe, schody ruchome. To urządzenia, które mają zapobiegać powstawaniu pożaru, wykryć go we wczesnej fazie, zwalczyć lub kiedy już wybuchnie, ograniczyć jego skutki. Proszki urządzenia gaśnicze gazowe https://www.profire.pl/sta%C5%82e-urz%C4%85dzenia-ga%C5%9Bnicze-gazowe.html - są to odpowiednio spreparowane substancje chemiczne o działaniu inhibitującym reakcję spalania.