Ubezpieczenia na życie Wybierz wariant ochrony ubezpieczeniowej, dopasowany do Twoich

2020-12-10

Program dający możliwość indywidualnego ubezpieczenia, stworzony na wzór grupowych ubezpieczeń pracowniczych w zakładach pracy (np. Klient wraz z polisą otrzymuje dokument informujący o wysokości sumy ubezpieczenia w poszczególnych latach trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wybór polisy na życie to bardzo ważny krok. Ubezpieczenia na życie https://oferty.finansowy-dom.pl/ubezpieczenia-na-zycie.html Wybierz wariant ochrony ubezpieczeniowej, dopasowany do Twoich potrzeb. Ubezpieczenie na życie to nie tylko pomoc w przypadku śmierci ubezpieczonego. Wysokość ta jest ustalana na podstawie indywidualnego planu zabezpieczenia przygotowywanego na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, z uwzględnieniem zgłaszanych przez klienta indywidualnych potrzeb.