Regulamin

1. Informacje o firmie

a) Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.mekam.pl jest firma Marcin Otręba

Sklep z siedzibą w Zabrzu 41-800, ulica Leszczynowa

tel. 576301286

NIP: 6482784901

REGON 368532849

e-mail: sklep@mekam.pl,

Numer konta bankowego: 08 1020 2401 0000 0602 0514 7816

2. Wymagania techniczne

Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową kupującego. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego.

 

Kolory kosmetyków mogą się nieznacznie różnić w zależności od ustawień monitora!

 

3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów w sklepie internetowym www.mekam.pl. Dokonując zakupu kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych kupującego w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez MEKAM zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. (Dz. U. nr 133, poz. 883) oraz ich przetwarzania w celach marketingowych, w siedzibie organizatora.

b) MEKAM zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności MEKAM- www.mekam.pl jest sprzedaż produktów wymienionych

w ofercie, przedstawionych na stronach sklepu w chwili składania zamówienia.

b) Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie MEKAM są fabrycznie nowe.

5. Rejestracja i zamawianie

Zamówienia można składać poprzez stronę www.mekam.pl . Zaraz po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem automatyczne informacje dotyczące złożonego zamówienia, które Klient potwierdza poprzez kliknięcie wskazanego linka.

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta (poprzez kliknięcie wskazanego linka wysłanego na podany w zamówieniu adres e-mail) oraz po potwierdzeniu przez Sklep dostępności wybranych produktów. W przypadku zamówień płatnych przelewem, zamówienie jest przekazane do realizacji po zaksięgowaniu przelewu przez Sklep. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, zmiana lub anulowanie całości zamówienia).

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu.

a) MEKAM zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez kupującego podczas rejestracji, będą błędne, niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez kupującego są nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia braków któregoś z zamówionych produktów, kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.

b) Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (5, 8 i 23%). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

c) Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty wysyłki pokrywa zamawiający, chyba że jest to zaznaczone inaczej. W przypadku gdy łączny koszt zamówienia (po uwzględnieniu wszelkich przysługujących zniżek) przekroczy kwotę 300 zł, MEKAM zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki ( paczka pocztowa ekonomiczna)

d) Sklep zastrzega sobie prawo do:

  • odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości

  • zmiany cen towarów wystawionych w sklepie

  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu

  • wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez informowania o przyczynach

  • przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian

6. Paragony i faktury

Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub rachunek (na życzenie klienta)

7. Czas dostawy

Każde zrealizowane zamówienie zakończone jest wysłaniem e-maila potwierdzającego wysłanie paczki do Klienta.

Paczki powyżej 5 kg będą rozpatrywane indywidualnie.

8Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przy odbiorze: należność pobiera kurier
- przelewem bankowym
- gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

Paczki powyżej 5 kg będą rozpatrywane indywidualnie.

9. Zwroty/Reklamacje

a) Zgodnie z Ustawą z dn. 2. marca 2000r „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyn, w terminie do 10 dni od otrzymania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar pozostaje wolny od śladów użytkowania, jest kompletny i w żaden sposób nie zniszczony. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży (paragon, faktura). MEKAM gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

b) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie. Towar należy odesłać na adres wskazany w zakładce „Kontakty”. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży oraz opis przyczyn reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich wpłynięcia. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli okaże się to niemożliwe, MEKAM zwróci nabywcy równowartość ceny towaru, lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w ofercie sklepu towary. MEKAM nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

c) Reklamacja wynikająca z uszkodzenia przesyłki (ukryta wada paczki) w trakcie transportu musi być zgłoszona we właściwym Urzędzie Pocztowym w terminie do 7 dni od momentu dostarczenia paczki. Konieczne jest dołączenie nie tylko uszkodzonego towaru, ale również całego opakowania przesyłki, tzn. koperta, karton, folie zabezpieczające itp. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

10. Pouczenie o odstąpieniu od umowy(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)


Prawo odstąpienia od umowyInformujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować MEKAM, Jana Brzechwy20, 41-807 Zabrze, 538109181, sklep@mekam.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Formularz odstąpienia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowyW przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.
W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać nam produkt lub produkty na adres: MEKAM, Jana Brzechwy20, 41-807 Zabrze niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Zwracane produkty zwracają Państwo na własny koszt.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W przypadku, jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku usług płatnych zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

11. Prawa autorskie

a) Nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm oraz znaki graficzne, umieszczone na stronach MEKAM, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000r. "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U. z 2003r., Nr 119, poz.1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.


12. Zakończenie

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

b)Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2013 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonychpo tym dniu

13. Pozostałe postanowienia

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Do umowy sprzedaży towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.


W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.mekam.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się informować Klientów na stronie głównej Sklepu ze wskazaniem daty, od której zmiana Regulaminu będzie obowiązywać.