Kursy maturalne język angielski Warszawa , warsztaty naukowe dla dzieci

2020-10-21

Specjalne zaj�cia w oddzielnych grupach oferujemy osobom doros�ym z d�ug� przerw� w nauce (szczegó�y w zak�adce Kursy maturalne dla doros�ych). Przedmiot średnia krajowa średnia uczniów Indeksu język polski 59% 76% matematyka 46% 76% język angielski 54% 86% * dane uzyskane od 76 uczestników (stan na dzień. Kursy maturalne język angielski Warszawa https://fabrykajezyka.waw.pl/kursy-maturalne-jezyk-angielski/ , warsztaty naukowe dla dzieci. W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy kursy maturalne z języka angielskiego na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.