2020-11-09

Nasz zakład to sprawdzony dostawca gazu płynnego propan-butan oraz propanu

U mnie wydatek gazu za miesiąc listopad wyniósł 210 m3, przy stałej temp. Ceny gazu dla różnych polemności(litry,m3,etc). Gaz płynny może być transportowany na duże odległości w cysternach i butlach, zatem – w przeciwieństwie do gazu ziemnego – nie wymaga budowy sieci rurociągowej. Detaliczna dystrybucja gazu zazwyczaj ma miejsce w zapalniczkach, w butlach 11-13 kilowych oraz na stacjach benzynowych. Nasz zakład to sprawdzony dostawca gazu płynnego propan-butan oraz propanu w butlach. Tymczasem zaglądając do cenników dostawców gazu można zauważyć, że ceny są podawane nie za 1 m3, ale za 1 kWh gazu.