2019-10-02

Od 24 stycznia pojazdy przeznaczone do przewożenia międzynarodowy transport chłodniczy będą musiały posiadać oznaczenia zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów [1]

Koszt sprowadzenia zwłok z Niemiec przez nasz zakład jest bardzo atrakcyjny na tle działającej w kraju konkurencji. Naszą specjalnością jest transport krajowy i międzynarodowy. Posiadamy również pozwolenie na transport odpadów na terenie kraju oraz zagranicy, w tym Niemiec. Czas sprowadzenia zwłok z Niemiec do Polski wynosi 3-4 dni robocze. Od 24 stycznia pojazdy przeznaczone do przewożenia międzynarodowy transport chłodniczy będą musiały posiadać oznaczenia zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów [1]. - Pozwolenie prezydenta lub starosty miasta w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok lub prochów (szczątków) na terenie naszego kraju. - Dokument upoważniający do przewozu zwłok (LEICHENPASS). Bezpieczne i szybkie przekazanie zwłok lub prochów najbliższej rodzinie jest dla nas najwyższym priorytetem którego przestrzegamy zawsze. - Zaświadczenie o kremacji zwłok (EINÄSCHERUNGSBESCHEINIGUNG). Transport av lik från Sverige till polska är endast möjligt efter att ha fått särskilt tillstånd för att få kroppen eller aska (rester) som utfärdats av den polska konsul i Sverige. Priset för transport av lik från Sverige till den polska kan variera beroende på vilken del av Sverige som dog förra resa har en början och i Polen, där den slutar. W sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. Czas sprowadzenia zwłok ze Szwecji do Polski wynosi 3-4 dni robocze. (Dokumenty, które mogą być potrzebne do wydania zezwolenia/decyzji: międzynarodowy akt zgonu, świadectwo lekarskie o przyczynie zgonu zawierające informację, że osoba nie zmarła na chorobę zakaźną). Nasza firma usługowa specjalizuje się w profesjonalnym transporcie zwłok i sprowadzeniu ciała lub szczątków zmarłego/zmarłej z zagranicy do miejsca jego/jej pochówku na specjalne życzenie bliskich. Transport zwłok z Niemiec do Polski jest możliwy tylko i wyłącznie po otrzymaniu specjalnego zezwolenia na sprowadzenie ciała lub prochów (szczątków) wydawanego przez konsula RP w Niemczech. Cena za transport zwłok z Niemiec do Polski może się różnić w zależności od tego w jakim regionie Niemiec ostatnia podróż zmarłego ma swój początek i gdzie w Polsce się kończy. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne [3]. Transport zwłok ze Szwecji do Polski jest możliwy tylko i wyłącznie po otrzymaniu specjalnego zezwolenia na sprowadzenie ciała lub prochów (szczątków) wydawanego przez konsula RP w Szwecji. Koszt sprowadzenia zwłok ze Szwecji przez nasz zakład jest bardzo atrakcyjny na tle działającej w kraju konkurencji.