2019-10-10

Odbierak prądu (ślizgacz kompletny AKP-4E/RYTM z nakładkami węglowymi

Odbierak prądu ślizgowy sprężynujący często nazywany jest pantografem. Natomiast co do nr 1to myślę że jednak jest to jakiś boczny odbierak tylko dlaczego z jednej strony? W obudowie PEM przemieszcza się odbierak prądowy TO-4x70A ze szczotkami wykonanymi z kompozytu grafitowo- miedzianego. Wymieniono przetwornice wirujące na statyczne, zastosowano wyłącznik próżniowy i jednopołówkowy odbierak prądu. Odbierak prądu (ślizgacz kompletny AKP-4E/RYTM z nakładkami węglowymi. Najczęściej w elektrowozach produkcji polskiej dźwignie wału głównego nastawników jazdy występują w formie koła przypominającego kierownicę samochodową. Prędkość jazdy pojazdu wyposażonego w ten odbierak prądu może wynieść do 160 km/h. Warto zauważyć, że pierwszy tramwaj posiada oryginalny, przedwojenny odbierak prądu typu lira, a drugi pociąg zasilany jest już przez pantograf ze ślizgaczem lirowym. Odbierak może być wykorzystywany. PF-4 sztuk: Odbierak prądowy. Eksperyment przeprowadzono przyjmując prędkość ruchu odbieraka prądu wzdłuż sieci trakcyjnej równą 165,5 km/h. : Drgania ruchomego układu dyskretnego współpracującego z układem ciągłym na przykładzie współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną. W układzie dynamicznym odbierak prądu - sieć trakcyjna jest pewna możliwość kształtowania warunków eksploatacyjnych przez regulację zwisu wstępnego istniejącej sieci trakcyjnej. Połówkowy pantograf 160EC przeznaczony jest do odbioru prądu stałego z sieci trakcyjnej o napięciu. OBWÓD szereg połączonych ze sobą zespołów, podzespołów i części tworzących odpowiednią drogę dla prądu elektrycznego, cieczy lub gazu. Każdy odbierak ma swoją linkę, którą połączony jest ze zwijaczem (popularnie: bębnem). Odbierak prądu wyposażono dodatkowo w strefy kontrolowanego uszkodzenia ustroju ramowego. W rzeczywistości w układzie odbierak prądu - sieć trakcyjna istnieje tłumienie w postaci tarcia suchego i lepkiego. Badania poligonowe współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną [1] o różnych zwisach wstępnych wykazują istotną zależność jakości współpracy odbieraka z siecią od wartości strzałki zwisu (rys. Jak się okazało po przejechaniu kilkunastu metrów od peronu, z dachu pociągu oderwał się odbierak prądu (pantograf). W rezultacie odbierak wypada z sieci dużo rzadziej. Wyposażono ją w najnowocześniejszy napęd elektryczny: trójfazowe bezkomutatorowe silniki asynchroniczne i statyczny przemiennik prądu oraz częstotliwości (falownik). - Modernizacji poddano: kabinę maszynisty ( w tym instalacja klimatyzacji), silniki, pulpit wraz z oknami bocznymi i nowym wyłożeniem ścian, odbierak prądu oraz system sterowania lokomotywy.