2021-02-10

Odbiór kartonów Mokotów odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie nieruchomości prowadzony

Zlecić (na koszt zlecającego) odbiór i transport tych odpadów przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym jest mowa. Oznacza to, że za odbiór odpadów wielkogabarytowych jak i odpadów zielonych gromadzonych w pojemnikach właściciel nieruchomości niezamieszkanej ponosi opłatę. Odbiór kartonów Mokotów http://www.ekotrans-24.pl/ odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie nieruchomości prowadzony jest z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych. Co zrobić w przypadku, gdy odbiór gabarytów lub odpadów zielonych jest niewystarczający?