Słupy i maszty słupy aluminiowe oświetleniowe - opis Słupy i

2020-10-22

Zgodnie z obowiązującymi przepisami słupy oświetleniowe przeznaczone do montażu na drogach publicznych muszą spełniać określone wymagania bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu. Po walcowaniu słupy są polerowane, a następnie zabezpieczane antykorozyjnie przez galwaniczne wytwarzanie na ich powierzchni anodowych powłok tlenkowych (anodowanie). Słupy i maszty słupy aluminiowe oświetleniowe http://agra-dobron.pl/slupy-oswietleniowe-oprawy-led/ - opis Słupy i maszty oświetleniowe służą do montażu opraw (lamp) oświetlenia zewnętrznego na ulicach, ciągach pieszych, parkingach i placach różnego przeznaczenia.