2020-12-10

Ubezpieczenia na życie Wybierz wariant ochrony ubezpieczeniowej, dopasowany do Twoich

Program dający możliwość indywidualnego ubezpieczenia, stworzony na wzór grupowych ubezpieczeń pracowniczych w zakładach pracy (np. Klient wraz z polisą otrzymuje dokument informujący o wysokości sumy ubezpieczenia w poszczególnych latach trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wybór polisy na życie to bardzo ważny krok. Ubezpieczenia na życie Wybierz wariant ochrony ubezpieczeniowej, dopasowany do Twoich potrzeb. Ubezpieczenie na życie to nie tylko pomoc w przypadku śmierci ubezpieczonego. Wysokość ta jest ustalana na podstawie indywidualnego planu zabezpieczenia przygotowywanego na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, z uwzględnieniem zgłaszanych przez klienta indywidualnych potrzeb.