2021-04-19

W asortymencie marki znajdują się różne pompy zamieniające energię pochodzącą

Gdyby wiata miała spełniać funkcje użytkowe budynku, powyższy przepis znalazłby jednak zastosowanie. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa. I 2, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, budynku oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży. W asortymencie marki znajdują się różne pompy zamieniające energię pochodzącą z powietrza, gruntu lub wód gruntowych w energię cieplną dostarczaną do wnętrza wentylacja budynków pasywnych https://www.menerga.com/pl/aktualnosci-i-media/aktualnosci/news/wentylacja-i-klimatyzacja-budynkow-pasywnych/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=07eb04fbc4e61756b02cd610f5431dc0.