2020-09-26

Wycena przedsiębiorstwa na podstawie bilansu według MSR/MSSF

Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Służebność przesyłu - ustanowienie służebności przesyłu krok po kroku aktualizacja:. Wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstw w gospodarce nietrwałości. Służebność przesyłu energii elektrycznej, gazowej, płynów wygasnąć może najpóźniej w czasie zakończenia likwidacji przedsiębiorstwa. Wycena przedsiębiorstwa https://www.resulto.pl/oferta/biznes-plany-wyceny-analizy/wycena-przedsiebiorstwa/ na podstawie bilansu według MSR/MSSF. Ukazano uregulowania formalnoprawne dotyczące wyceny przedsiębiorstw oraz przesłanki i procedury wyceny, a także omówiono stosowane w praktyce metody wyceny przedsiębiorstwa.