2021-02-22

Wykonany z metalu, do samozamykacz do drzwi o ciężarze do

Do drzwi prawych i lewych, wewnętrznych lekkich i ciężkich, zewnętrznych lekkich i ciężkich. Samozamykacz TS 41F do drzwi przeciwpożarowych. Samozamykacz z szyną. Samozamykacz TS 61F do drzwi przeciwpożarowych. Samozamykacz TS 11F do drzwi przeciwpożarowych. Samozamykacz z szyną. Samozamykacz z szyną. Wykonany z metalu, do samozamykacz do drzwi https://artbau.com.pl/samozamykacze o ciężarze do 35 kg (przy cięższych skrzydłach drzwi można stosować. Do drzwi prawych i lewych, wewnętrznych lekkich i ciężkich, zewnętrznych lekkich. Możliwe zastosowanie do drzwi licowanych i nielicowanych (skrzydło nakłada się (nachodzi) na ościeżnicę).